ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง100 คลิกที่นี่

การเปรียบเทียบน้ำหนักและคะเนน้ำหนัก คลิกที่นี่

การลบเลขสองจำนวนที่มีการกระจายค่า(ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) คลิกที่นี่

การวัดความยาว คลิกที่นี่

โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการชั่ง คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก คลิกที่นี่

การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 คลิกที่นี่

การเปรียบเทียบความยาว คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 คลิกที่นี่

การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักและมีการทด คลิกที่นี่

การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐาน และบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด คลิกที่นี่

โจทย์ปัญหาการคูณ คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ปุณยกร  แสงงาม
อนงค์ ปานเพชร
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์