ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

วัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์
ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ