ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

สำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

สำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

สำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

การจำแนกประเภทของดิน คลิกที่นี่

ประโยชน์ของดิน คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ยุพิน โพธิ์ทอง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์