ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การวิเคาระห์โจทย์ปัญหา) คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ) คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การแสดงวิธีทำและตรวจคำตอบ) คลิกที่นี่
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลา คลิกที่นี่
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก คลิกที่นี่
การแก้โจทย์ปัญหาการลบ คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการชั่ง คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการตวง คลิกที่นี่
แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมีนัย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
แบบรูปของรูปเรขาคณิต คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

สำราญ จุลมุสิก
นงลักษณ์ สุขสมศักดิ์
เรณู สีเอง
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์