ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ธัญลักษณ์ ศิริรัตนสุคนธ์
ออมสิน จตุพร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ