ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น คลิกที่นี่

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คลิกที่นี่

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
สมชาย ปลัดสังข์
ดวงเดือน ริมสมุทร
นพพร มีช้าง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์