ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ประเพณีล้านนา (วันสงกรานต์) ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

ประเพณีปีใหม่ล้านนา (วันสงกรานต์) ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วันวิสาขบูชา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

วันวิสาขบูชา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีในครอบครัว คลิกที่นี่

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี ในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต คลิกที่นี่

การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย คลิกที่นี่

ประโยชน์ของการปฏิบัติตน ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่

ประโยชน์ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตมีความแตกต่างกัน คลิกที่นี่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบอบประชาธิปไตย ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

 

 หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ชุติญา บุญอุปถัมภ์
วราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา