ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก คลิกที่นี่

การจำแนกประเภทของดอก คลิกที่นี่

การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู คลิกที่นี่

การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ คลิกที่นี่

สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

 

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
ชวนพิศ แสงสวย
ชวลิต ชองขันปอน
กัญญารัตน์ สุมนะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์