ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ระบบย่อยอาหาร คลิกที่นี่

ระบบหมุนเวียนเลือด คลิกที่นี่

ระบบหายใจ คลิกที่นี่

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การถ่ายทอดพลังงานในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร คลิกที่นี่

ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร คลิกที่นี่

สารละลาย คลิกที่นี่

การเกิดสารใหม่ ปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูกับผงฟู ปฏิกิริยาระหว่างจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม คลิกที่นี่

การเกิดสารใหม่ ปฏิกิริยาระหว่างผงฟูกับน้ำปูนใส ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียหอมและปูนขาว คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ศศิธร เขียวกอ
มลฤดี นิลนิตย์
เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
กรวรรณ คูณตาแสง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์