ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2564

Watluang Witthaya School

ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ดร.สันติ เกื้อกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกคัดสรรคให้ได้รับ รางวัล " ผู้บริหารดีเด่น "

ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครังที 30 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มและโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง