ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1ปฐมนิเทศ รอบที่ 2ปฐมนิเทศ รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 42019-05-122019-05-12
2ปฐมนิเทศ รอบที่ 1ปฐมนิเทศ รอบที่ 1 ระดับ อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 12019-05-112019-05-11
3รายงานตัวนักเรียนใหม่รายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับ อนุบาล ป.1 และ ป.4 ม.1 และ ม.42019-03-302019-03-30
4สิ้นสุดการส่งแบบประเมินตนเองและวิจัยครูและบุคลากรต้องส่งแบบประเมินตนเอง(SAR) และงานวิจัยในชั้นเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ บริหารจัดการสารสนเทศ เท่านั้น.2019-03-312019-03-31
5สิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนสิ้นสุดการบันทึกผลการเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.62019-03-292019-03-29
6ดำเนินการแก้ 0 ร มส ดำเนินการแก้ 0 ร มส 2018-05-162018-05-31
7วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25612018-05-15(ไม่ได้ตั้ง)