บรรยากาศเปิดเรียน วัน 17 พฤษภาคม 2565 ปีการศึกษา 2565

Watluang Witthaya School