ผลการเรียนเฉลี่ย

Watluang Witthaya School

ผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับ 0.00-0.99 1.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00
{{ data.ClassName }} {{ data.cnt1 }} {{ data.cnt2 }} {{ data.cnt3 }} {{ data.cnt4 }} {{ data.cnt5 }} {{ data.cnt6 }} {{ data.cnt7 }} {{ data.cnt8 }}