นางสาวอนัญญา เวชภัณฑ์

Watluang Witthaya School

ปีที่เข้าศึกษาต่อ2562
คณะศิลปะศาสตร์ ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สถานศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หมายเหตุ
เพิ่มเมื่อ31 ม.ค. 2019, 14:00:29
แก้ไขเมื่อ31 ม.ค. 2019, 14:12:58