รายงานตัวนักเรียนระดับบริบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

Watluang Witthaya School

รายงานตัวนักเรียนระดับบริบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รับรายงานตัวนักเรียนระดับบริบาล ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งวัดขนาด

ชุดนักเรียนและชุดประจำโรงเรียน โดยโรงเรียนดูแลความปลอดภัยรักษาระยะห่าง ตั้งจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์แก่

ผู้ปกครอง นักเรียนที่มารายงานตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง