การจัดกิจกรรมสรุปผลงานประปี

Watluang Witthaya School

การจัดกิจกรรมสรุปผลงานประปี

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ขอขอบพระคุณท่านดร.สัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ ท่านดร.อัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ท่านดร.อิษยา พรมสามสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมสรุปผลงานประปีแผนการสอนและสื่อการสอนของครูโรงเรียน
วัดหลวงวิทยาและแนะนำการใช้สื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อนำไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมทิมอุตรัตน์ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ชมภาพเพิมเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=watluangwittayaschool&set=a.6330636967000894

เรื่องที่เกี่ยวข้อง