มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2562

Watluang Witthaya School

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมโครงการทดสอบทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิณวรธรรม ผู้จัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียติบัตรดังกล่าว

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง