ค่ายสานฝันปันรักครั้งที่ 2

Watluang Witthaya School

ค่ายสานฝันปันรักครั้งที่ 2

ในวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหลวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายสานฝันปันรักครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนางสมลักษณ์ ทองนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว  รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง