กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

Watluang Witthaya School

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธงชัย เจริญพานิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็น ประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเทศกาล วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุมังคลราม โดยมีนายเสถียร เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวย การโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง