Big Cleaning Day

Watluang Witthaya School

Big Cleaning Day

วันที่ 2ุ6 กรกฎาคม 2561 นายธงชัย เจริญพานิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดหลวงสุมังคลาราม โดยมีนายเสถียร เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้นายสันติ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง