กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

Watluang Witthaya School

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหลวงสุมังคลาราม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่วันสำคัญคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook

เรื่องที่เกี่ยวข้อง