วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปเป็น
รางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ
ดังนี้ 1.จักยาน (2ล้อ) 2คัน 2.ตู้เย็น  1 ตู้ 3.พัดลมตั้งโต๊ะ  3 ตัว 4.หม้อหุงข้าว  3 ลูก 5.กระติกน้ำร้อน 3 ใบ 
6.กระทะไฟฟ้า 3 ลูก 7.เตารีด  1 อัน 8.ผ้าห่ม 20 ผืน 9.กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ