รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา


หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.wlw-online.lnw.mn/register_form.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


คุณครูนันทิชา แสงลับ 089-2851982
คุณครูกิตติศักดิ์ มูลตระกูล 098-1843651