คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนวัดหลวงวิทยา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่

ท่าน ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นำโดย ท่าน สจ.รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขต อ.เมือง ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจโควิด-19

ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น พร้อมทั้ง หน้ากากอนามัย

น้ำยาแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิ