ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต คลิกที่นี่

การจัดกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิต คลิกที่นี่

การตอบสนองคืออะไร คลิกที่นี่

ลักษณะของรากพืช คลิกที่นี่

หน้าที่ของลำต้นพืช คลิกที่นี่

ลักษณะของลำต้นพืช คลิกที่นี่

ลักษณะของลำต้นพืช คลิกที่นี่

สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ คลิกที่นี่

การจำแนกพืชในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง คลิกที่นี่

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ คลิกที่นี่

การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่น โดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
จุฑารัตน์ แตงอ่อน
กาญจนา นาคหาญ
เกศสิริ แพะโต๊ะ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์