ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การใช้คำบอกช่วงเวลา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การใช้เส้นบอกเวลา (Timeline) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายเกี่ยวกับชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆ คลิกที่นี่

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

จรรยา ใจดีเจริญ
สังคมศึกษาฯ