ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

ส่วนประกอบของรูปวงกลม คลิกที่นี่

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คลิกที่นี่

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 3 คลิกที่นี่

แบบรูปของจำนวน คลิกที่นี่

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 4 คลิกที่นี่

แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ คลิกที่นี่

การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 5 คลิกที่นี่

การหาร (ตัวหารไม่เกินสามหลัก) คลิกที่นี่

การคูณ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

มุม คลิกที่นี่

การคูณ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

เส้นขนาน คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

จรัสศรี นามเสนาะ
อรทัย สุดบับ
พรนิภา ยศบุญเรือง
พิกุล เทพทะเล
ปิยพร จันทร์น้อย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์