ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

พัชรี ซาวคำเขตต์
รัตนาภรณ์ ลอสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ