ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

การไม่ทำความชั่ว คลิกที่นี่

การทำความดี คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การบริหารจิตเจริญปัญญา ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น คลิกที่นี่

การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป