ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 128 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมาสาย เข้าค่ายที่กรมทหารพราน ที่ 24 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ2023-11-162023-11-18
2เลือกตั้งสภานักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 2023-11-152023-11-15
3กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-092024-02-09
4กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-02-022024-02-02
5กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-252024-01-25
6กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-182024-01-18
7กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-102024-01-10
8กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2024-01-042024-01-04
9กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-272023-12-27
10กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-202023-12-20
11กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-12-052023-12-05
12กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-272023-11-27
13กิจกรรมวันพระผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรเนื่องในวันพระ2023-11-202023-11-20
14กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของท่าน ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 7 วัน 2024-10-012024-10-18
15ส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียนส่ง ปพ.5 /บันทึกขออนุมัติให้0 ร มส. กับนักเรียน2023-10-202023-10-20
16ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา ม.4-ม.52023-10-162023-10-16
17ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ส่่งคะแนนกลางปีระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.62023-10-162023-10-16
18ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.6ส่งคะแนนสอบปลายภาค ระดับ ม.62023-10-112023-10-11
19สอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษาสอบวัดประเมินผลปลายภาค ระดับ มัธยมศึกษา2023-10-042023-10-06
20สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา สอบวัดประเมินผลกลางปีระดับ ประถมศึกษา 2023-10-042023-10-06