ปฏิทินการศึกษา

Watluang Witthaya School

รายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์
#รายการรายละเอียดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
1TO BE NUMBER ONE Idol การประกวด TO BE NUMBER ONE Idol ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2023-02-192023-02-19
2TO BE NUMBER ONE Idol 2023ประกวด TO BE NUMBER ONE Idol 2023 ณ โรงแรมพรมพิมาน2023-09-042023-09-04
3TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SISAKET CHAMPIONSHIP 2023 2023-09-052023-09-08
4การเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่การเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บ้านหนองโน2023-02-242023-02-24
5การเดินทางไกลลูกเสือสามัญเดินทางไกลของลูกเสือสามัญของนีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ณ บ้านหนองโน 2023-02-232023-02-23
6การเดินทางไกลลูกเสือสำรองเดินทางไกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง2023-02-222023-02-22
7กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) 2023-02-272023-02-28
8กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) 2023-03-012023-03-03
9กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาของท่าน ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2567 ระยะเวลา 7 วัน 2024-10-012024-10-18
10กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ2024-01-122024-01-12
11กิจกรรมวันพระผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณโดมอเนกประสงค์ 2023-02-272023-02-27
12กิจกรรมวันพระผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณโดมอเนกประสงค์ 2023-02-132023-02-13
13กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-07-102023-07-10
14กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-07-252023-07-25
15กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-012023-08-01
16กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-092023-08-09
17กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-162023-08-16
18กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-242023-08-24
19กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-08-312023-08-31
20กิจกรรมวันพระคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง2023-09-082023-09-08