นักเรียนศึกษาต่อที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

Watluang Witthaya School

นักเรียนศึกษาต่อที่กรมยุทธศึกษาทหารบก