ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 10-11 ปี

Watluang Witthaya School