ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน คลิกที่นี่

คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน คลิกที่นี่

ทรัพยากรส่วนรวม คลิกที่นี่

ทรัพยากรส่วนรวม คลิกที่นี่

ความหมาย ประเภท และความสำคัญของการทำงาน คลิกที่นี่

การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข คลิกที่นี่

วันเดือนปีตามระบบจันทรคติที่ปรากฎในปฏิทิน คลิกที่นี่

สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

สมฤดี  ปิ่นแก้ว
สังคมศึกษาฯ