ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำคล้องจอง ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กด ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

คำคล้องจอง ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

คำควบกล้ำแท้ คลิกที่นี่

ประโยคบอกเล่า คลิกที่นี่

คำควบกล้ำไม่แท้ คลิกที่นี่

ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ คลิกที่นี่

อักษรนำ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ นิทาน คลิกที่นี่

เรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ บทเพลง คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความ ข่าวและเหตุการณ์ คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

การผันวรรณยุกต์ (อักษรสูง) คลิกที่นี่

ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟัง คลิกที่นี่

การผันวรรณยุกต์ (อักษรต่ำ) คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

อุบล โตนาค
ศรัญรัชต์ หงษ์ยนต์
สีไพรวรรณ คำปิตะ
สุนันทา โยทองยศ
สุธีรา ไชยปัญญา
ยุวดี นุชทรัพย์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย