ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 

หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร คลิกที่นี่

โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง คลิกที่นี่

ลักษณะของปากใบ คลิกที่นี่

ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช คลิกที่นี่

พืชต้องการน้ำ คลิกที่นี่

พืชต้องการแสดงแดด คลิกที่นี่

พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร คลิกที่นี่

การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า คลิกที่นี่

พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า คลิกที่นี่

การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

 

 หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
วิชชุลาภา แดงสีดา
เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม
วิทยาศาสตร์