ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอ่านเขียนคำที่มี ร, ล เป็นพยัญชนะต้น คลิกที่นี่
การอ่านเขียนคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คลิกที่นี่
การอ่านเรื่องตามเวลา (อ่านจับใจความ) คลิกที่นี่
การเขียนย่อความ คลิกที่นี่
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำในประโยค คลิกที่นี่
การแต่งประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ คลิกที่นี่
การแต่งบทร้อยกรอง คำขวัญ คลิกที่นี่
เพลงพื้นบ้าน คลิกที่นี่
การอ่านบทร้อยกรอง คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ลมัย มีขันหมาก
บุญตาม ใจงาม
ทัศนีย์ วิเชียรบรรจง
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย