ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป คลิกที่นี่
การบวก การลบ เศษส่วนที่มีตัวส่วนที่ไม่เท่ากัน คลิกที่นี่
การคูณเศษส่วน คลิกที่นี่
การหารเศษส่วน คลิกที่นี่
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอนที่ 1 คลิกที่นี่
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน ตอนที่ 2 คลิกที่นี่
เขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 , 100 , 1,000 ในรูปทศนิยม คลิกที่นี่
การคูณทศนิยม คลิกที่นี่
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม คลิกที่นี่
โจทย์การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน คลิกที่นี่
สมบัติของเส้นขนาน คลิกที่นี่
การพิจารณาเส้นขนาน คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป

 

ธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ